• เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ลิงค์ที่น่าสนใจ

postheadericon ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

นายสุวรรณ์   ใจมั่น

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง

นายจรูญ  ขันตี                                   นายบุญเรือง  ศิริ

รองนายกเทศมนตรี                           รองนายกเทศมนตรี

นายดำรงค์  สุทธาชัย                     นายพรหมมินทร์ บัวชื่นบาล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                    เลขานุการนายกเทศมนตรี

 
หนองแหย่ง Polls !!
สอบถาม..การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลฯ
 
สถานะการใช้งานเว็บไซต์
We have guest online