• เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • เทศบาลตำบลหน่องแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ลิงค์ที่น่าสนใจ

postheadericon อนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่กวง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำแม่กวงเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่กวงเฉลิมพระเกียรติ ขุดลอกลำน้ำแม่กวงและตัดต้นไม้สองข้างทาง เนื่องในวโรกาส 12สิงหามหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนองแหย่ง Polls !!
สอบถาม..การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลฯ
 
สถานะการใช้งานเว็บไซต์
We have guest online