• คำถามที่พบบ่อย

  • เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
    โทรศัพท์สำนักงาน 053-255110, 053-255111 โทรสาร 053-255215 
    งานป้องกันและบรรเทาฯ 053-255415
    สายด่วนนายกเทศมนตรี 053-255110 ต่อ 616
    E-mail [email protected]