• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง
  • รวมรัก ร่วมแรง เพื่อหนองแหย่งเลิศล้น ประชาชนสุขสบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "หนองแหย่งต้านยาเสพติดเกมส์" ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน รอบบัญชี 2566 - 2569

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ประจำปีงบประมาณ 2566

เชิญร่วมงานตักบาตรเทโว วัดพระบาทตีนนก ประจำปี 2565

การรับสมัครและสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

งานจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดคำร้อง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ดูทั้งหมด