• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง
  • รวมรัก ร่วมแรง เพื่อหนองแหย่งเลิศล้น ประชาชนสุขสบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองช่าง

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

คำสั่ง!! ทต.หนองแหย่ง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วราว

ประชาสัมพันธ์เรื่องการร้องขอใช้รถกู้ชีพให้บริการรับส่งผู้ป่วย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง

กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่แจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ!!! ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 358 รายการ

การเพิ่มเติมชนิดของต้นไม้ท้าย พรบ. สวนป่า พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

งานจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดคำร้อง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ดูทั้งหมด