• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง
  • รวมรัก ร่วมแรง เพื่อหนองแหย่งเลิศล้น ประชาชนสุขสบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดินหน้าเข้าหาไฟ ลดการเผาด้วยหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแหย่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "หนองแหย่งต้านยาเสพติดเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณียี่เป็งตำบลหนองแหย่ง ประจำปี 2566

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

งานจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดคำร้อง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ดูทั้งหมด