• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง
  • รวมรัก ร่วมแรง เพื่อหนองแหย่งเลิศล้น ประชาชนสุขสบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่แจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ!!! ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 358 รายการ

การเพิ่มเติมชนิดของต้นไม้ท้าย พรบ. สวนป่า พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

หน่วยทำหมันสุนัข วันที่ 27 มิ.ย. 2564

ติดประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี นายพิรุณ หน่อแก้ว ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

งานจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดคำร้อง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ดูทั้งหมด