• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง
  • รวมรัก ร่วมแรง เพื่อหนองแหย่งเลิศล้น ประชาชนสุขสบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดินหน้าเข้าหาไฟ ลดการเผาด้วยหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "หนองแหย่งต้านยาเสพติดเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณียี่เป็งตำบลหนองแหย่ง ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยงปัญหายาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท้องถิ่นและรู้กฎหมาย รู้สิทธิ์ ชีวิตเปลี่ยน ภายใต้โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว ต้านยาเสพติดและ โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมทำบุญ และ ร่วมงาน ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

งานจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดคำร้อง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ดูทั้งหมด