• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง
  • รวมรัก ร่วมแรง เพื่อหนองแหย่งเลิศล้น ประชาชนสุขสบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565

การรับสมัครและสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

ขอความอนุเคราะห์ ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

คำสั่ง เทศบาลหนองแหย่ง เรื่อง เปิดตลาดนัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองช่าง

การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาฯ

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

คำสั่ง!! ทต.หนองแหย่ง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วราว

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

งานจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP หน่วยงานของรัฐ)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดคำร้อง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด

ดูทั้งหมด