วีดีโอ

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2564
เพลง เทศบาล เทศฯสมายด์ (เทศบาลตำบลหนองแหย่ง)
คุยเฟื่องเรื่อง "ใบกระท่อม"
ประเพณีตักบาตรเทโว ต.หนองแหย่ง ประจำปี 2563
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
รอบรั้วเทศบาล 11 09 61 เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จ เชียงใหม่
แนะนำเทศบาลตำบลหนองแหย่ง