วีดีโอ

เพลง เทศบาล เทศฯสมายด์ (เทศบาลตำบลหนองแหย่ง)
คุยเฟื่องเรื่อง "ใบกระท่อม"
ประเพณีตักบาตรเทโว ต.หนองแหย่ง ประจำปี 2563
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2564
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลหนองแหย่ง เชียงใหม่
แนะนำเทศบาลตำบลหนองแหย่ง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
รอบรั้วเทศบาล 11 09 61 เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จ เชียงใหม่
ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
อัตราภาษีป้าย
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย