ขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตอบกระทู้
มีหนังสือแจ้งให้ร่วมโครงการเสรอมสร้างความรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่20 เมษายน 2564 เวลา 9.00น.-12.00น. นั้น ขอแจ้งว่าไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค19 เจ้า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชิงสุขภาพสันทราย ขออนุญาติไม่เข้าร่วมค่ะ
อำพร รินคำ
547
รับทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
[email protected]